Auteursrecht en handelsmerk

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen op deze site, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo’s, afbeeldingen, evenals de selectie, samenstelling en opstelling daarvan het exclusieve eigendom van OmniCard. U mag de inhoud alleen gebruiken om te bestellen op deze site en voor geen ander doel. Materialen van deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid in welke vorm of op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van het materiaal op deze site kan een overtreding zijn van het auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetgeving en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Creditkaarten

Wij accepteren de volgende creditkaarten: Visa, MasterCard en American Expres. Wij berekenen geen toeslag voor het gebruik van uw creditcard. Zorg ervoor dat u uw exacte factuuradres en telefoonnummer (dat bij uw creditcardmaatschappij geregistreerd staan) verstrekt. Onjuiste informatie kan vertraging veroorzaken bij het verwerken van uw order. Uw creditkaart wordt gefactureerd bij verzending van uw bestelling.

Acceptatiebeleid bestelling

Uw orderbevestiging betekent niet dat wij uw bestelling aanvaarden, en vormt evenmin een bevestiging van ons aanbod om te verkopen. OmniCard behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment van uw bestelling, voor welke reden dan ook, deze te accepteren of te weigeren of om minder dan de door u bestelde hoeveelheid van een artikel te leveren.

Scroll to top